Lost Penguin

I'm Image Gallery......

秋雨微凉~:

醉卧寒林:

《旧城新语》

梅雨初霁,三伏既近,炎暑初遇门东;
长亭劝酒,旧楼试妆,倩女为谁而容。
一炉旧雨试新茶,东西陋巷听箫咽,
喜也动容、伤也动容,
只为君梦同。

【初伏时节,再访门东,随拍数章,漫吟一曲,且为君共。背景音乐为王次恒埙曲《月下海棠》】

怀抱莲蓬的蛙:

12种颜色:

🍁   识人不必探尽,探尽则多怨。知人不必言尽,言尽则无友。敬人不必卑尽,卑尽则少骨。让人不必退尽,退尽则路艰。