Lost Penguin

I'm Image Gallery......

秋雨微凉~:

醉卧寒林:

《旧城新语》

梅雨初霁,三伏既近,炎暑初遇门东;
长亭劝酒,旧楼试妆,倩女为谁而容。
一炉旧雨试新茶,东西陋巷听箫咽,
喜也动容、伤也动容,
只为君梦同。

【初伏时节,再访门东,随拍数章,漫吟一曲,且为君共。背景音乐为王次恒埙曲《月下海棠》】

云朵@家园:

醉卧寒林:

 《七律·静夜牵梦【网摘】》

浅睡方床心月明, 浮光蝶梦忆曾经。 
承欢母爱窗前影, 投笔躬耕霜后形。

回首华年生感慨, 凝眸盛世慰飘零。
重拨烟烬期余火, 唤醒诗魂现炳灵。

【偶悉金陵浦口候冲村有个知青点,双休日前往采风,俯拾几章父兄辈“上山下乡”片断,网摘七律一首以志。“上山下乡”发端于1955年,至二十世纪七十年代知青陆续回城结束,是共和国历史上一段特殊记忆。背景音乐为黑太阳《知青恋歌》】

醉卧寒林:

《夏至隨咏》

知命無相違,只向更漏訴別离。
江南梅熟天欲雨,絮飞,
一管洞簫黯黯吹。

未醉先停杯,柴門空掩君未歸。
一夢幽幽聞雞起,空悲,
遙看云天歸路歧。

【又是夏至,梅雨初歇、酷暑難挨,永晝無邊、酒夢不沉。涂鴉數語,唯期心志】

醉卧寒林:

《斜塘旅次》

宿雨尚零星,野店鸡声催梦醒。
垂柳长亭春未见,行行,
人向江山第几程?

流水借天青,幽碧无声下广陵。
欲溯潇湘传客笛,谁听?
今夜舟头浪不平。

【差旅姑苏,偶宿斜塘,随撷数章,画意竟与网上一阙相合,乃摘录于右,以志此幸。背景音乐为俞逊发笛子曲《姑苏行》】

醉卧寒林:

《风波歇》

一夜滴尽杏花漏,八岁建邺醒残酒;
谁言东风不欺人?梅老樱飞但余柳。

老妻殷勤劝新寿,依稀当年傍翠袖;
醉卧草堂梦黄粱,万千粽情一江愁。
【端午既近,夏至将临;曾经年少,弹指知命;袶蜡泪穷,重五再续;冷暖入怀,点滴心惊;亦真亦幻,无非浮沉;苏州斜塘老街六章,背景音乐为陈涛埙曲《楚歌》】

云朵@家园:

醉卧寒林:

《半百亂語》

半掩柴門半卷簾,半是沉醉半清淺;
半屋老酒半床書,半似野僧半似仙。

彈指間,
半百已逾天尚遠,歸途依舊路難前;
浩然一嘆三生去,紅塵無我亦變遷。

【小品數章,隨意章句,權為四月廿五日心志。背景音樂為箜篌曲《焦窗夜雨》】

灵感视窗:

醉卧寒林:

《暮春隨志》

城南舊地,思君無邊際。
依舊垂杨阑影里,春江一帆煙水。
憑欄衫寒噓稀,漫對花絮空飛。
何年更有梅雨,斜斜細说君歸。

【南京老門東八章。涂鴉隨志。背景音樂為巫娜古箏曲《岸沚汀蘭》】
  

醉卧寒林:

《门东再续》

一丝洞箫,两厢絮语,三分春色辞清明;
风中朽檐,空阶新苔,满巷村语无乡情。

悠悠四季,默默如蚁,门东辅首沐谷雨;
青丝白首,往来接蹱,唯有寸心知炎凉。

柳阴里、徘徊处、难回首。

【门东五章,漫语无绪,叭余四时。背景音乐为赵聪琵琶曲《琵琶吟》】

醉卧寒林:

《清明閑坐》

湘簾半幅雨半窗,殘夢半生書半床;
新綠一丝春一點,何處笙簫動愁腸。

小院無客苔愈深,斗室獨處屋犹大,
一爐春水煎舊茶,半是清明半昏花。

【丁酉清明,小品六章,閑愁一點,漫詠數語以志。背景音樂為陳悅洞簫曲《清明上河圖》】

Expo group of figure:

醉卧寒林:

《傷春一章》

早春絲柳纏風袂,
暗香有情儂無悔;
無心理云鬢,幽思入簾闈。
滄桑看浮沉,四時怨難已;
陋巷思遠客,帆遠喚不歸。

【春雨時節,南京老門東街頭抓拍人像一章,感喟之余,聊吟一章,以為志。背景音樂為陳悅洞簫曲《傍妝臺》】